Barock Pinto Studbook

 Op de mooie site van het Barockpinto Studbook kunt u alle informatie vinden over dit mooie ras. 
 

 

 

 

www.stalhetvijzeltje.nl www.barockpintopaarden.nl